REGULAMIN CZYTELNI

W CZYTELNI OBOWIĄZUJE CISZA!

Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie

W czytelni udostępnia się:

1) Książki i czasopisma

2) Komputery (należy uzgodnić termin użytkowania; pierwszeństwo mają uczniowie klas ostatnich)

W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów

MIEJSCE PRACY POZOSTAW W NALEŻNYM PORZĄDKU!