Zasoby

    Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tysięcy woluminów. Poza książkami gromadzone są także zbiory audiowizualne oraz czasopisma. Biblioteka zajmuje cztery pomieszczenia.

   W wypożyczalni księgozbiór ułożony jest zgodnie z działami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Uczeń może samodzielnie poszukiwać informacji - obowiązuje zasada wolnego dostępu do półek. Wydzielony jest bogaty księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, kompendia i inne informatory z różnych dziedzin wiedzy. W osobnym pomieszczeniu umieszczono dział literatury pięknej, który zawiera twórczość autorów polskich i obcych.

   Wraz z przekształceniem tradycyjnej biblioteki w MCI wypożyczalnia została wyposażona w komputery przeznaczone do obsługi czytelnika, drukarkę i kserokopiarkę. Rozpoczęto wdrażanie komputerowego programu MOL - zalecanego przez MENiS dla Bibliotek szkolnych.
   Czytelnia składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym z nich znajduje się 10 komputerów z dostępem do internetu . Dzięki komputeryzacji czytelnik ma możliwość szybkiego wyszukiwania informacji. Obecnie wszystkie informacje o księgozbiorze są wprowadzane do bazy danych. Utworzony katalog będzie dostępny online ze strony www biblioteki, co pozwoli skorzystać z niego z dowolnego komputera w sieci.